Foredrag lokale geomatikkdager Kongsberg 2018

Mandag 15. januar:

Oppmåling og kartlegging over og under jord ved Kongsberg sølvverk

Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum

Historie, dataflyt og bruk av ny teknologi i Kongsberg maritime subsea

Terje Haga Pedersen, Kongsberg maritime

360-blikk på digital kultur og turisme

Lage Thune Myrberget, Odda kommune

 

 

Sesjon matrikkel

Ofte stilte spørsmål Tinglysingen

Cathrine Brenden Rønning, Kartverket

Erfaringer med matrikkelføring i Kartverket

Siri-Linn Ektvedt, Kartverket

Innmåling og kartdata – slik gjøres det i hyttekommunen Nes i Hallingdal

Anders Halland, Nes kommune

 

Sesjon temadata

Håndbok for konsekvensanalyser – nye temakart jordbruksareal

Kjetil Fadnes, NIBIO

Urbane flommer og dynamiske modeller – Hvor vil vannet havne?

Halvor Hardang, DHI

Hvordan lage en wms-tjeneste og webclient med Qgis cloud

Gunnar Tenge, NMBU

 

Tirsdag 16. januar:

Sesjon matrikkel og kvalitetsheving

Kvalitet i matrikkelen – eksempler og utfordringer i Oslo kommune

Kristin Tveit, Oslo kommune

En feilslått matrikkelføring med påfølgende viderverdigheter

Torleiv Lohne, Terratec

Dataflyt mellom byggesak og matrikkel

Siri Larjord, Norkart

3D i plan og byggesak

Stig Aage Melve, Hamar kommune og Per Alhaug, Stange kommune

 

Sesjon luftbåren datafangst og 3D

Laserdrone som hjelpemiddel i klassifisering og beredskapsplanlegging av demningen i Vikersund

Line Drange Ruud, Glitre Energi Produksjon AS, Einar Markhus, Norconsult og Håkon Andresen, Geomatikk Survey AS

Digital 3D modell i Skedsmo kommune – ulike utfordringer på veien

Anders Malum og Bente Forberg, Skedsmo kommune

Den spektrale skogen visualisert i 3D

Dagrun Aarsten og Vetle Jonassen, Terratec

Nye trender i fjernmåling

Floris Jan Groesz, Blom Norway

 

Et virtuelt lag over våre fysiske omgivelser – BorderGo introduserer en ny måte å interagere med stedfestet informasjon

Jan-Erik Vinje, Norkart

Arbeidet med ny antenne i Ny Ålesund, hva og hvorfor?

Leif Morten Tangen, Kartverket

Annonser