Foredrag lokale geomatikkdager 5.-6. februar 2018

Dag 1—Mandag 5. februar

Bergen i kart og prospekter 1580-1800

Bjørn-Arvid Bagge, Universitetet i Bergen

Spionasje, profittjakt og patriotisme, -maktmotiver i norsk kartografi 1750-1875

Anne Lien, Kartverket

Rik og rekonvalesent – fattig og ferdig! Koleraepidemien i Bergen 1848/49 analysert ved bruk av GIS

Arne Solli, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap UiB

Big Data

Geir Hansen, Geodata

Bruk av DOK og temadata i planleggingen

Kjersti Nordskog, Kartverket

Geonorge – nasjonal fellesløsning for tilgang. Tilbud og muligheter.

Arvid Lillethun, Kartverket

Datafangst-løysinga for mer effektiv leveranse av digitale vegobjekt til Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Sara Beate Aspen, Statens vegvesen

Dronekartlegging: metodikk, nøyaktighet, bruksområder, erfaring fra vegprosjekter

Trond Arve Haakonsen, Statens vegvesen

Kan GIS-analyse bedre folkehelsa?

Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Erfaringer med GIS i nærmiljø og folkehelseprosjekt

Kristoffer Barhaug, Fjell kommune

 

Dag 2 —Tirsdag 6. februar

Analyse med bruk av “open source” – Hvilke muligheter ligger i dette? – QGIS

Christopher H. Strutz, Asplan Viak Internet

3D gjør det enklere å forstå

Siril Hafstad, Geodata

Border Go – På grensen av teknologien

Kenneth Bahr, Kartverket

GeoInnsyn – Innsynsløsning for desktop og mobile plattformer

Janita Nordahl, Norconsult Informasjonssystemer

Byrom i Bergen: Bruk av GIS- og Space Syntax-metoder i arealplanlegging

Kari Eriksen, nyutdannet master ved UiB

Høyrt om høyringsbasar?

Aase M. Skrede, Kartverket

Erfaringer fra Sykkel VM

Endre Leivestad, Bergen kommune

Geitene på Fløyen

Olbjørn Kvernberg, Nofence AS

 

Annonser