Foredrag Lokale geomatikkdager 2020

Konferansedag 1 – mandag 27. januar 2020
 
09:00 Åpning av konferansen
            Terje Midtbø, styreleder Geoforum
 
09:20 NTNU nytt campus – fullskala 3D prosjektkart med 3D GIS-analyse og innsyn i prosjektdata
            Anders Østmoe, Asplan Viak
 
10:00  Lyntaler – Utstillere presenterer seg
 
10:40 3D plan og digitale planprosesser
           Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
 
11:10 Arealplan i 3D og digitale prosesser
          Kjell Sandal / Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer
 
11:40 Bruk av Online kart og Kartfortellinger for kommunes innbyggere
          James Holtom, Bergen kommune
 
13:00 3D kart, ArcGIS Urban og annet siste nytt fra Geodata
           Jørn Kristiansen / Knut Fredrik Sæther, Geodata AS
 
13:30 Webkart som arbeidsverktøy i planarbeid
           Marianne Lindau Langhelle, Asplan Viak
 
14:15 Geodata i kommunene – best practice
          Mette Katla Austad, Arendal kommune
 
14:45 Status på Geonorge portalen
          Lars Inge Arnevik, Kartverket
 
15:15 Det offentlige kartgrunnlaget – hvor er vi og hvor skal vi?
          Kjersti Nordskog, Kartverket
 
16:00 Folkeliggjøring av GIS
          Fred Runar Fjelltveit / Stig Vadseth, Norkart
 
16:30 Strandrydding – kartportal for forvaltning av marint søppel og en ryddeportal for frivillige
          Tor Gunnar Øverli, Avinet
 
17:00 Årsmøte GeoForum Hordaland
 
Konferansedag 2 – tirsdag 28. januar 2020
 
8:30 Samferdsel og geodata i fylkeskommunen
         Jan Ove Stadheim, Vestland fylkeskommune
 
09:00 NVDB 2020 – Nytt vegreferansesystem
           Joakim Møyholm, Statens vegvesen
 
09:30 Adaptive Veg – Nytt vegforvaltningssystem i Alver kommune
           Rune Kilen, Alver kommune
 
10:30 E16 Vossebanen Arna-Stanghelle – samarbeid Sweco/Rambøll/BaneNor/SVV
           Arne Fjellro Løitegård, Sweco
 
11:00 Grunnervervsanalyse i ArcGIS med «Data driven pages»
          Vegard Eriksen, Multiconsult
 
11:30 Sykkelpotensialmodell 
          Trygve Andresen, Bergen kommune
 
13:00 Etableringen av en felles nullmeridian i Norge i perioden 1770-1970
           Anne Lien, Kartverket
 
13:30 Jubileumsstien for Byjubileet 2020 – feltkartlegging, planlegging og formidling med GIS
          Ragnhild Friis, Tveit Bergen kommune
 
14:30 Dronekartlegging og webGIS i planarbeid og byggeprosjekt
           Stian Heid, Asplan Viak
 
15:00 Produksjon av ortofoto og 3D-modeller fra drone og digitale kamera
           Anders Nesse, Norconsult Informasjonssystemer
 
15:30 Dronekartlegging av trafikanter i Elgesetergate i Trondheim
           Sara Horseide Fjellvær, Cowi

 

Annonser