Foredrag fra Lokale geomatikkdager 2019

Program

Tirsdag 5. februar

Norge digitalt – hva skjer, Håkon Dåsnes, Kartverket Hamar

E-Byggesak intro

eByggesøknad – SøkLett Norkart

eByggesøknad – Byggesøknaden.no , Norconsult

eByggesak – Evry Elements Jarle Tyrdal, Evry Elements

Digitaliseringsarbeid i Gjøvik kommune, Gjøvik kommune v/Pål Godard

Grunnerverv – skjæringspunktet mellom reguleringsplanen, grunneieren, gravemaskinen og jusen, Helge Stikbakke, Statens vegvesen Lillehammer

Håndtering av aktsomhetskart/tiltaksanalyse i plan og byggesak, Øyvind Pedersen, Lom kommune

GPS, Glonass, Galileo og Beidou – fra to til fire satellittnavigasjonssystemer Steinar Thomsen, Norsk romsenter

Jordskifterettenes erfaringer med 4 satellittsystemer, Morten Strand, Jordskiftedomstolen

Sensorer og kunstig intelligens røper deg. Nytt personvernregelverk er til hjelp, Atle Årnes, Datatilsynet

 

Onsdag 6. februar

Kulturminner og grunnforurensning i matrikkelen, Bård Nysveen Gjøvik kommune

Regionreform – hva må gjøres? Ole T. Holth Kartverket Hamar

Oppmålingsforretning, feltløsning fra Norkart

Oppmålingsforretning, feltløsning fra Norconsult

Kartverkets utenlandsprosjekter -viktigheten av gode eiendomskart  Helge Onsrud, Internasjonal avdeling, Kartverket

Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser, Haldis Framstad Skaare, Tinglysingen

Bruks- og eierrettigheter i Norges største eiendom – Finnmarkseiendommen, Jon Opsahl, Jordskiftedomstolen

Ferske data til navigasjonssystemer – fra datafangst til sluttbruker Kristian Georg Klem, TomTom Norge

 

Annonser