Foredrag Geomatikkdagene 2016

S1 – Reformer og rammebetingelser

Status, fremdrift og bakgrunn for fritt landmålervalg, Cathrine Rosmer, KMD

Synspunkter på fritt landmålervalg. Øystein Halvorsen, Geomatikkbedriftene

Synspunkter på fritt landmålervalg , Astrid S. Øie, Trondheim kommune

Digitale romlige reguleringsplaner med bestemmelser, Hilde Johansen Bakken, KMD og Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak

Statlige arealplaner, Kristian Hole Fløtre

 

S2-Beredskap

Beredskap i forbindelse med skred. John Kåre Flo, Politiet i Ålesund

Beredskap med GIS i sentrum. Erik Mansåker, Stavanger kommune

Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge. Erland Røed, Kartverket

Nå er det NOK. Tomas Martin Holtan, Kartverket og Stein Moen, Forsvaret

 

S3-Maritime geodata

Marine grunnkart på Søre Sunnmøre. Sigrid Elvenes, NGU

Hærli med kart-kick! Anita Sundnes, Ulstein kommune

Multikriterieanalyse i ArcGIS som verktøy for helhetlig arealplanlegging. Arne Håkon Sandnes, Molde kommune

På trygg grunn eller dypt vann. Frode Skjævestad, Kystverket

 

S4-Matrikkelen

Matrikkelen; en nasjonal felleskomponent. Lars Elsrud, Kartverket

Kommunereform i en digital hverdag. Unn Kihle, Kartverket

Rapport om bygningsdelen i matrikkelen, hva skjer videre? Steffen Myrseth, KMD

Tanker og erfaringer etter lovendringen 1. juli – sett fra plan og byggesak. Erling Guderud, Asker kommune

 

S5-Ny teknologi og nye muligheter

Appene snakker sammen. Scott Beckstrøm, Geodata

Publikumsvennlig 3D visualisering. Kjell Sandal, NoIS

Hvorfor så mye ståhei rundt vectoritiles? Sverre Wisløff, Norkart

Droner – nye muligheter innen småskalakartlegging, Håvard Buset, Buset AS

Varmesum på kart, interpolert og korrigert for mer effektivt landbruk i Norge. Kjersti Nordskog, Kartverket

Nasjonal detaljert høydemodell. Einar Jensen, Kartverket

 

 

S6 – Datafangst og datakvalitet

Strukturert datafangst i felt med mobile GIS-løsninger. Tor Olav Almås, NoIS

Oppdatering av data i grøfta. Kjell Næss, Norkart

-Moderne datafangst fra bilbårne sensorer. Narve Schipper Kjørsvik, TerraTec

-Multispekral flybåren laser og kartlegging av elv. Pål Herman Sund, TerraTec

-Kombinert laserscanning og skråbildeopptak for infrastruktur-prosjektet. Leif Erik Blankenberg, TerraTec

 

S7-Digitale tjenester

Effektivisering av byggesaker Olaug Hana Nesheim, DiBK, Morten Græsby, Brønnøysundregistrene og Tor Ketil Nilsen, Arkitektum

Norge i Bilder. Jon Arne Trollvik, Kartverket

Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, Kartverket

Erfaring fra en pilot. Terje Nuland, Søgne kommune

Ny forvaltningsløsning for høydedata. Håkon Dåsnes, Kartverket

Erfaringer og eksempler på bruk av høydedata fra Fredrikstad kommune, Geir Anker, Fredrikstad kommune

Automatiserte analyser og leveranser i kommunen. Tore Jensen, Geodata

Automatisk rosanalyse for saksbehandleren. Frode Hølleland, NoIS

Automatisk produksjon av situasjonskart i Greater Stavanger. Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

 

S8-Eksempler fra bransjens mangfold

3D undergrunnsmodell, sammenstilling av ulike FKB. Cecilia Cerdeira, PBE Oslo kommune

Reguleringsplan på sørsiden. Tom Rian, Ålesund kommune

Utbredelse og konsekvenser av sjøtrafikk – praktisk bruk av AIS posisjonsdata. Stian Aamodt, Kystverket

Demonstratorer kultur- og naturreiser. Håvard Johansen, Kulturrådet

Demonstratorer – Kultur og naturreise Atle. Atle Frenvik Sveen, Norkart

Kart på FINN.no Henning Spjelkavik, Finn.no

Adresser i Midtøsten, hvor vanskelig kan det være? Stein Runar Bergheim, Avinet

Det globale skiftet i kart- og GIS-bransjen. Per Erik Opseth, Kartverket

GIS i Forsvarsbygg , Per Gunnar Ulveseth, Forsvarsbygg

 

S9-Open Source

Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode. Anne Barbi Nilsen, NIBIO

Fellestemadata og ROS-analyser for saksbehandlere. Stig Aage Melve, Hamar kommune og Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger kommune

Redaksjonell bruk av kart i Sunnmørsposten. Erik Meling, Sunnmørposten

s 9 Åpne data og innovasjon erfaringer fra Danmark

 

S10-Samferdsel

Mer kostnadseffektiv vegbygging gjennom bedre planlegging. Odd Anders Nome, Nye Veier AS

3D-modeller som kontraktsgrunnlag i store infrastrukturprosjekter. Jostein Sageie, Sageie AS

Når GIS og BIM møtes. Erling Tronsmoen, Vianova Systems

Plenum

Ny geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

Operational GIS in rural Sierra Leone during 2014/2015. Ebola outbreak. Richard White, Folkehelseinstituttet

 

 

Annonser