Foredrag fra X, Y og Z 2019

Mandag 21. januar
10.00  Velkommen ved Tone Søfting
10.05  Smart Bodø – veilys og dokumentasjon
–  Johnny Steinbakk, Bodø kommune
10.30  LuxSave – drift og forvaltningsverktøy for Smart By
–  Jarl Karlsen, LuxSave AS   
11.00     Pause og utstillingsvandring
11.15  Kraftsensitiv informasjon – hva med kabler i bakken
– Morten Groven, NVE   
11.35  X, y og z i NVDB – registeringer og dokumentasjon
 – Per Ola Roald, Trondheim kommune   
12.00  Utstillerne presenterer seg
12.30    Lunsj og utstillingsvandring
14.00  Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag – ny standard
– Geir Myhr Øien, Kartverket
14.40  Standardiserte dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter
– Inger Hokstad, BA-Nettverket   
15.10  Hvordan få kontroll av data på GML-formatet
– Andreas Engebretsen, Focus Software
15.40    Pause og utstillingsvandring
16.10  Fra SOSI til GML-format
– Geir Myhr Øien, Kartverket   
16.30  BIM-GIS, et overordnet blikk
 – Erling Onstein, NTNU   

Tirsdag 22. januar
09.00  Sentral FKB – ferske data til frokost
– Nils Ivar Nes, Kartverket   
09.25  Innsamling av distribusjonsnett – erfaringer fra 2018
 – Ole-Petter Kordahl, NVE
09:50  Sentinel-2 og hogstflater
– Kjell-Olav Bjerkenes, Hafslund Nett og Floris Jan Groesz, Blom   
10.15     Pause og utstillingsvandring
10.30  Ledningsdata i sjøkart – innrapportering og bruk
 – Siri Reimers, Kartverket   
10.55  Innmåling og kontroll av sjøledninger
– Tore Brekke, BK Marine AS   
11.20     Pause
11.40  Samarbeid med infrastruktur eiere om fremføring av fiber
– Jostein Solheim, Broadnet   
12.05  Tunnel på tunnel i Ekebergåsen – behov og praktisk anvendelse av XYZ data
 –  Ann Kristin Devik og Carl Martin Kirkeby, Oslo kommune 
12.30     Lunsj og hjemreise

Annonser