Foredrag fra Temadag Eiendom 2017

Kvalitetsheving av matrikkelen -Muligheter og utfordringer for kommunen

Leikny Gammelmo, NMBU

Jordskifteretten og dens virkemidler

Trond Berge, Sør-Rogaland Jordskifterett

Kontroll mot matrikkelen

Sandnes kommune

Midlertidige forretninger og matrikuleringer uten fullført oppmålingsforretning

Anders Bråten, Kartverket

Arkivverket

Jan Alsvik, Eli Øksnevad og Synnøve Østebø, Arkivverket Stavanger

Annonser