Foredrag fra seminaret Oppmålingsforretning- fra vedtak til matrikkelføring

Foredrag fra seminaret Oppmålingsforretning- fra vedtak til matrikkelføring

Espen Larsen, Tromsø kommune, Tore Bjørnerød, Askim kommune, Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune og Arne Gjerberg fra Rakkestad kommune hadde både planlagt seminaret og gjennomførte alle foredragene. Det er viktig å presisere at det ikke er fasiten som ble presentert på seminaret, men rutinene bygger på lang og god praksis.

Nedenfor er det lagt ut rutinebeskrivelser og sjekklister som andre fritt kan benytte i sin kommune.

Arbeidsrutiner og skjema

 

Foredrag:

Oppmålingsforretning

  Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune og Espen Larsen, Tromsø kommune

Oppmålingsforretning og protokoll, Espen Larsen

Presentasjonen inneholder også noe om protokoll.

Innsyn-utlevering og publisering, Ellen Tetlie Brevik

Varsel til dødsbo, Ellen Tetlie Brevik

Protokoll, eksempler fra Askim og Tromsø kommune

Espen Larsen, Tromsø kommune og Tore Bjørnerød Askim kommune

Protokoll, Tore Bjørnerød

Eksempel på protokoll, grensejustering

Eksempel på protokoll, klarlegging-av-eksisterende-grense.pdf

Matrikkelføring

Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune og Espen Larsen Tromsø kommune

Kontroll før matrikkelføring, Ellen Tetlie Brevik

 Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune og Espen Larsen Tromsø kommune

Sidemannskontroll

Klage, Ellen Tetlie Brevik

Fullført-ikke fullført oppmålingsforretning, Ellen Tetlie Brevik

Mal_Utsendelse av matrikkelbrev

Arealoverføring og grensejustering

Arne Gjerberg, Rakkestad kommune

Arealoverføring og grensejsutering, Arne Gjerberg

 

 

 

 

Annonser