Foredrag fra seminar organisering av eiendomsoppmåling herunder autorisasjons- og sertifiseringsordning

Program

Torsdag 19. mai

Om utredningsarbeidet Cathrine Rosmer KMD

Landmåler organisering DagHøgvard KMD

Kommentarer Ivar-Hebnes Matricula AS

Kommentarer Kyrre Jordbakke PBE, Oslo kommune

Erfaring fra Stavanger kommune på tjenesten rett i kartet Lin Knarvik, Stavanger kommune

Tekna og NITOs syn på forslaget om organisering av eiendomsoppmåling, inkludert autorisasjonskrav

NITO ved Kari Birgit Lien

Tekna ved Leikny Gammelmo

Hvilke konsekvenser vil autorisasjonskrav få for utdanningsinstitusjonene?

Autorisasjonskrav HiB ved Kirsti Lysaker

Autorisasjon_NMBU og_NTNU_Gjovik presentert av Ivar Maalen-Johansen

 

Annonser