Foredrag fra seksjoneringskurs på Sola

1.NOVEMBER

 

De viktigste endringene i ny eierseksjonslov

Christian Fr. Wyller, leder av eierseksjonsutvalget

 

Behandling i kommunen – må praksis endres ved ny lov?

Jørgen Stenseng, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Koordinater for planlagt eiendomsgrense – kravspesifikasjon

skjema_for_soknad_om_seksjonering

skjema_for_soknad_om_reseksjonering 

 

Skreddersøm av grunnarealer ved større utbyggingsprosjekter

Jarbjørg Grøtte, advokatfirma Schjødt AS

 

Utbygger / søkers rettigheter etter ny eierseksjonslov

Jarbjørg Grøtte, advokatfirma Schjødt AS

 

2. NOVEMBER

Reseksjonering med mere

Hugo Torgersen, Kartverket

 

Parkering

Ulike former for organisering av parkering

Jørgen Stenseng, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

Søkers erfaringer

Ulik praksis i kommunenes saksbehandling

Sverre Grindheim, DeReSe

 

Krav og erfaringer fra Kartverket Tinglysningen

Hugo Torgersen, Kartverket

 

Utfordringer ved bruk ved uteareal ved seksjonerte enheter

Hvordan unngå fremtidige konflikt

Torbjørn Hjartåker Sør-Rogaland jordskifterett  

Annonser