Foredrag fra seksjoneringskurs i Tromsø

 De viktigste endringene i ny eierseksjonslov 

Christian Fr. Wyller, leder av eierseksjonsutvalget

 

Kommunens saksbehandling etter ny eierseksjonslov,

koblingen mellom eierseksjonslov og Plan- og bygningslov

Koordinater for planlagt eiendomsgrense – kravspesifikasjon

Sofie Søiland, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

Skreddersøm av grunnarealer ved større utbyggingsprosjekter 

Jarbjørg Grøtte advokatfirma Schjødt 

 

Utbygger/søker rettigheter i forhold til ny eierseksjonslov

Jarbjørg Grøtte advokatfirma Schjødt  

 

25.oktober

Reseksjonering med mer

Hugo Torgersen, Kartverket

 

Parkering

Ulike former for organisering av parkering

Sofie Søiland PBE, Oslo kommune

 

Søkers erfaringer

Ulik praksis i kommunenes saksbehandling

Sverre Grindheim, DeReSe

 

Krav og erfaringer fra Kartverket Tinglysningen

Hugo Torgersen, Kartverket

 

Utfordringer ved bruk ved uteareal ved seksjonerte enheter

Hvordan unngå fremtidige konflikt

Trygve Pedersen, Nord-Troms jordskifterett

 

Annonser