Foredrag fra regionale geomatikkdager i Langesund 2019

6. november

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) – Kartverket  Tom Joar Kristiansen, Kartverket

Praktisk bruk av DOK-data – Norkart AS,  Norkart AS

Bruk av DOK i plan- og byggesaksprosesser, Norconsult Informasjonssystemer AS

Det offentlige kartgrunnlaget_Forenklet_tilgang_og_bruk,   Knut Fredrik Sæther og Tore Jensen, Geodata AS 

Geodata og GIS i FylkeskommunenTrond Haugstad – Seksjonsleder Drift og Vedlikehold, Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Nytt-fra-Kartverket Leikny Gammelmo, Kartverket

Felleskomponenter, plan- og byggesaksbehandling – KS Mikael Pande-Rolfsen, KS

Elektronisk_saksbehandling, Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

Bruk av matrikkeldata v/ Raimon Ingelkjøn og  Erland Heum , Vestfold Interkommunale brannvesen IKS

 

7. november

Klargjøring av planbasen/oppheving av gamle planerOlav Backe-Hansen, Skien kommune

Synkronisering av plandata nå og i fremtiden,  Line Langkaas Kartverket

Forsvarlig saksbehandling ved endring av fast eiendom, Leikny Gammelmo, Kartverket

Forskrifter til ny matrikkellov og strategi  for bygningsdelen (to innlegg)  Dag Høgvard, KMD

PBL §20-5 Erfaringer med tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, Vegard Fjeld, Skien kommune

Info om vegkart.no, Stein Rinholm, SV

 

 

 

Annonser