Foredrag fra Regionale geomatikkdager 2017

Program 17. oktober

Info fra GeoForum

Marianne Meinich, GeoForum

Kommunesammenslåinger

Geir Mjøen, Kartverket

Erfaring fra kommunesammenslåing i Vestfold

Per Erik Larsen, Sandefjord kommune

Modernisering av offentlig sektor med fokus å saksbehandlingsverktøy for geodata, byggesak og arealplan

Ivar Thomassen, Acos

Sentral lagring FKB

Jon Anders Bordal, Kartverket

Geosynkronisering av plandata

Jon Anders Bordal, Kartverket

Geonorge

Arvid Lillethun, Kartverket fremført av Kåre Conradsen

Nasjonal høydemodell

Jon Arne Trollvik, Kartverket

 

Program 18. oktober

GIS i beredskap

Karen Lie, DSB

Jordsameie

Veronica Trygstad og Hege Høieren, Kartverket

GIS-analyser 

Gunnar Tenge, NMBU

Organisering av eiendomsoppmåling

Dag Høgvard, KMD

Rettigheter i fast eiendom

Einar Bergsholm, NMBU

E18 ved Farris i Larvik- prosjektert og bygd i 3D

Thomas Aas, Statens Vegvesen

 

 

Annonser