Foredrag fra regionale geomatikdager Telemark, Vestfold og Østfold

Program Regionale Geomatikkdager 2014 

 

Tirsdag 15. oktober

Åpning regionale geomatikkdager

Marianne Meinich

Færder nasjonalpark – oversiktskart

Pål Otto Hansen, Fylkesmannen i Vestfold

Regional arealplan for Vestfold

Lars Ove Giske, Vestfold fylkeskommune,

Modernisering offentlig sektor

Michael Pande-Rolfsen, KS

Nye regler for utlevering eiendomsinformasjon

Veslemøy Faafeng, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

NOU 2014-06 Revisjong av eierseksjonsloven

Berit Danielsen, Røyken kommune

DOK det offentlige kartgrunnlaget

Arvid Lilletun, Kartverket

Nasjonal geoportal – nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Arvid Lilletun, Kartverket

Onsdag 15. oktober

Forvaltning og bruk av laserdata

Tore Jensen, Geodata AS

3D fra A til Å_

Tore Jensen, Geodata AS

Gamle Vestfoldkart år 1400 – 1814

Kjersti Jacobsen, Ingeniørservice AS

Oppmålingsforretning, innmåling og arkivering NoIS

Kjell Sandal, NoIS

Oppmålingsforretning, innmåling og arkivering- Norkart

Christian Andresen, Norkart

Ny nasjonal høydemodell

Jon Arne Trollvik, Kartverket

NN2000_status_erfaringer_Telemark-Østfold og Østfold

Kommunereform_praktiske konsekvense

Anders Braaten, Kartverket

Sagaen om Saga Oseberg

Einar Chr Erlingsen, Stiftelsen Nytt Osebergskip

 

 

 

 

 

Annonser