Foredrag fra Plan, bygg og geodata – kommunal geomatikkonferanse

Foredrag fra Plan, bygg og geodata – kommunal geomatikkonferanse

Tema for konferansen var digitale løsninger for å lage innovative løsninger for brukerne. Samhandling mellom fagområdene er avgjørende for å få dette til.
Konferansen samlet 154 geomatikere, byggesaksbehandlere, planleggere og andre. Hele 52 kommuner var representert.

Foredragene er lagt ut her

Kartet viser hvilke 52 kommuner som var representert. Kartet er utarbeidet av Tore Jensen i Geodata. Det var også en deltaker fra Finnmarkseiendommen på konferansen. Finnmarkseiendommen forvalter 95% av arealet i Finnmark.

Annonser