Foredrag fra Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse 2018

Program mandag 3. desember
Velkommen Godager og Meinich

Digitalisering på norsk – hvor står vi- hvor går vi Roger Schjerva
Blant de raskest voksende områdene er tingenes internett (IoT), som er nettverket av gjenstander som er koblet opp på internett via elektronikk og sensorer, og som kan utveksle data i sanntid. Hva betyr dette for kommunene?
Roger Schjerva, IKT Norge

Bruk av geodata til gode løsninger i Halden kommune Øyvind Stokseth og Ulf Ellingsen
Kommunen utvikler og finner innovative løsninger og arbeidsmetoder på tross av at kommunen har svært begrensede økonomiske ressurser.
Øyvind Stokseth og Ulf Ellingsen, Halden kommune

GeoLett – resultat av pilotprosjekt
GeoLett gjør geodata tilgjengelig for plan- og byggesaksprosesser. Målet er, via preutfylling, å kunne tilby søkerne gode kvalitetssikrede data som grunnlag for søknadsprosessen.
Olaug Hanna Næsheim, Direktoratet for byggkvalitet

Digital plan- og byggesaksbehandling Heidi Liv Tomren
«Alt henger sammen med alt»
Hva må kommunene gjøre for å hente ut gevinstene?
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune

 

KVALITET I MATRIKKELEN 

Hva betyr endringene i matrikkeloven for kommunene_Dag Høgvard
Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra økonomisk kartverk til matrikkel – hvordan gikk det med kvaliteten- Bjørn Inge Fossen
Bjørn Inge Fossen, Luster kommune

Spiller kvaliteten i matrikkelen noe for brukeren – PetterHarnes
Petter Harnes, Eiendomsverdi AS

Hva kan kommunene rette i matrikkelen – Arve Konstali
Arve Konstali, Lista jordskifterett

 

FREMTIDENS PLANFORVALTNING?

Plan i 3D, resultat av pilotering; reguleringsplan i 3D_Hilde Sørlie
Hilde Sørlie, Bærum kommune

Innføring av tredimensjonale reguleringsplaner i Norge, hva må til – og hvor er vi i dag- Andreas P Lorentzen Masteroppgave i fysisk planlegging
Andreas P. Lorentzen, COWI

Link til Andreas P Lorentzens masteroppgave: Lorentzen, A. P. (2018) – Innføring av tredimensjonale reguleringsplaner i Norge, hva må til – og hvor er vi i dag – webversjon

Tolkning av planbestemmelser ved hjelp av maskinlæring_Stein Mjaaland
Stein Mjåland, Norkart AS

Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister – Ida Rørbye
Gode rutiner er god forvaltning
Ida Rørbye, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Program tirsdag 4. desember

..ENDA BEDRE MATRIKKEL?!

Hva bør bygningsdelen i matrikkelen inneholde – Dag Høgvard
Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dataflyt fra byggesøknad til matrikkel Utvidelse av GeoIntegrasjon- Standarden Harald Huse
Hvilke følger får dette for kommuner?
Harald Huse, Norkart

God landmålerskikk- Hermod Johansen
Oppmålingsforretning skal utføres i henhold til god landmålerskikk – hva menes med det?
Hermod Johansen, Tromsø kommune

Link til God-lanmålerskikk plakat

Landmålerens frie skjønn- Stig Roar Mandal
Hva er rammene for det?
Stig Roar Mandal, Lom kommune

GODE PLANPROSESSER..

Nytt verktøy for arealplan, byggesak og tekniske tjenester – Ivaretagelse av vann og avløp i arealplanlegging_Gjertrud_Eid
Tidlig og god arealplanlegging er avgjørende for gode vann og avløpsløsninger. Hvordan lykkes med det?
Gjertrud Eid, Norske Vann

Statlig reguleringsplan- Daniel Hesby Mathé
Hvorfor velges statlig plan?
Medvirkning i prosessene
Daniel Hesby Mathé, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bærekraftig medvirkning_Toril M Ringholm
Evaluering av plandelen i plan- og bygningsloven
Toril M. Ringholm, Universitetet i Tromsø

Publikumsmedvirkning i planprosesser – Mari Basberg
Mari Hage Basberg, Trondheim kommune

TING I TIDEN

Nasjonal geodatastrategi – handlingsplan- Erik Perstuen
Erik Perstuen, Kartverket

Gjenbruk av BIM-løsninger i kommunale bygg Bjørn Godager
Erfaringer fra studentprosjekter i samarbeid med kommuner og NKF, samt planer for langsiktig samarbeid
Bjørn Arild Godager, NTNU i Gjøvik

Bruk av droner i kommunal forvaltning – Hans Idar Haldorsen
Hans Idar Haldorsen, GeoNord AS

Dr.VictorVektor tester QGIS med høyre hjernehalvdel og lager StreetView etter Reodor Felgen-metoden
Hans-Victor Wexselsen, Meldal kommune

 

Annonser