Foredrag fra Lokale kart og plandagar 2018

Program tysdag 6. mars 2018

Opning ved Marianne Meinich, GeoForum

Kartverket orienterer Fylkeskartsjef Anne Lien

 Digitaliseringsprosessen i Gloppen, Selje og Stryn, Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i SFj

 Presentasjon av utstillarane og utstillingsvandring

Årsmøte i GeoForum Sogn og Fjordane

Kart/oppmåling  møteleiar:  Ola Førde, Gloppen kommune

Status, organisering av eigedomsoppmåling, Astrid Øie Trondheim kommune 

Flaumen i Utvik og erfaringane etter den. Svein Flo, Anita Elin Myklebust, Stryn kommune

Elektronisk tinglysing – nye grunnboksutskrifter – sletting av tinglyste jordskiftesaker Eivind Helleland, Nordfjord Jordskifterett

Vegvesenet – utfordringar med matrikkelkartet – Birgitte Akerhaugen. Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen

 

Plan  møteleiar:  Asle Lerum, Norconsult AS Sogn og Fjordane

Er reguleringsplan gjennomførbar – erfaringar frå blant anna E16 over Filefjell, Iren Mesterplass, Norconsult AS

Jøss, planregisteret fungererKnut Frode Framstad, Øystre Slidre kommune

Områdenalyser for saksbehandler  Stig Aage Melve GIS på Hedmarken (interkommunalt samarbeid)  

Eigedomsgrenser og plan, Ole Morten Mjelstad, Luster kommune 

Hoven og middag

 

Program onsdag 7. mars 2018 

Fellessamling for alle  Møteleiar: Turid Tveit, Statens Vegvesen Region Vest 

Bruk av drone i oppmåling og plan, Kjell Magne Søvde, Geovest AS / Kjetil Gjesdal, Powel Construction 

Kart/oppmåling  møteleiar:  Turid Tveit, Statens Vegvesen Region Vest 

Ny eierseksjoneringslov Hugo Torgersen Kartverket 

Digitalarkivet, Arkivverkets nettside for digitalisert arkivmatriale, korleis finne fram! Terje Nomeland, Statsarkivet i Bergen

 

Plan  møteleiar:  Gunn Tove Nyheim, Fylkesmannen 

Bruk av fjernmålingsdata i NVE sitt naturfarearbeid, Aart Verhagen NVE Førde 

Beredskapsavdelinga, Mari Severinsen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Plandialog, Stig Aage Melve GIS på Hedmarken(interkommunalt samarbeid)

 

Felles avslutning    møteleiar: Bjørn Inge Fossen 

Historiske ortofoto i Hordaland og Sogn og Fjordane. Eksempel på landskapsendring over tid. Olav Håvik, Kartverket Bergen

 

 

Annonser