Foredrag fra Lokale kart- og plandagar 2016

Program tysdag 23. februar 2016

 

Opning Marianne Meinich, GeoForum

Kart/oppmåling møteleiar: Anita Elin Myklebust, Stryn kommune

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent, Lars Elsrud, Kartverket

Hovedtrekk i ny jordskiftelov, Alexis Thingnes, Nordfjord Jordskifterett

Juridiske betrakninger av matrikkelgrenser, Lars Elsrud, Kartverket

Sjølvkost- kva gjeld for plan, oppmåling og byggesak, Lin Knarvik, Stavanger kommune

Nytt i pbl og erfaring frå delingssaker, Haakon Stauri Vegby, Luster kommune

 

E-verk møteleiar Øyvind Roos.

Den nye SOSI-importen i NETBAS

Ny funksjonalitet i NETBAS (spesielt knyttet til de to siste versjonene, plan og prosjekteringsprosessen)

ArcGis Online plattformen, våre tanker fremover med tanke på bruk.

Powel Dashboards

 

Program onsdag 24. februar 2016

Møteleiar: Bjørn Inge Fossen, Luster kommune

Kartverket, Anne Lien, Kartverket Bergen

Matrikkelprosjektet i Valdres, Siv Byfuglien, Etnedal kommune

NN2000 Per Christian Bratheim, Kartverket

Kartlegging av el-/telekabler i grøft vs grensemerking /adressering v/ Marius Bjørnsen Garnås, Hallingskonsult AS

Nordsfjord jordskifterett sitt arbeid med uregistrert jordsameige , Eivind Helleland, Nordfjord Jordskifterett

 

 

Annonser