Foredrag fra lokale geomatikkdager Sørlandet 2016

Onsdag 10. februar

Kystsoneplanlegging, interkommunalt samarbeid, Stein Arne Rånes, Troms fylkeskommune

Automatisk produksjon av meglerpakke og situasjonskart, Christian Andresen, Norkart

DOK, det offentlige kartgrunnlaget, Kjertsi Nordskog, Kartverket

Utfordringer for bygningsdelen i matrikkelen, Janne Johnsen, Kartverket

Arealoverføring i praksis, Unn-Rita Lindtveit, Birkenes kommune

Nytt lovforslag- faller det kommunale monopolet på oppmålingsforretning?

MAGIN, marint grunnkart i Norge,   Njål Abrahamsen

Ny Høydemodell, Åsulv Stormoen, Kartverket

GIS-analyser, Gunnar Lindås, fylkeskommunen

Torsdag 11. februar 

Sletting av utgåtte rettigheter Hugo Torgersen, Kartverket tinglysningen

Diverse om eierseksjonering Hugo Torgersen, Kartverket tinglysningen

Festegrunn Hugo Torgersen, Kartverket tinglysningen

Sentral lagring av FKB-data, et nasjonalt FKB-løft, Kartverket og Søgne kommune

3D fra A til Å_, Tore Jensen Geodata AS

Fremtidens kart, Cathrine Marstein Engen, Norconsult informasjonssystemer

Michael Rosing og hans fullstendige oppmåling av Kvadraturen på slutten av 1700-tallet, Oddleif Lian, Statsarkivet

Ikke søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, samt eksempler i praksis etter lovendring Harald Øyvind Hol, Lillesand kommune

Samarbeid Lillesand – Birkenes kommune Unn-Rita Lindtveit, Birkenes kommune

Presentasjon av ny E39 Kristiansand – Sandnes, Asbjørn Heieraas, Staten vegevsen

Kommunereform i en digital virkelighet, Unn D. Kihle, Kartverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser