Foredrag fra lokale geomatikkdager i Trøndelag 2019

Teknologi og nyheter
11:15-11:45 Nyheter innenfor landmålingsutstyr – Leica og Norgeodesi
11:45-12:15 Kart og 3D som politisk beslutningsstøtte
Lars Furu Kjelsaas – NTNU
12:15-12:45 3D-leveranse med geologi—erfaringer så langt
Bjørn Ove Grøtan -NGU
14:00-14:30 Maskinlæring og automatisk klassifisering av landskapselementer
Alexandra Jarna – NGU
14:30-15:00 Planlegging av grønne løsninger i byutvikling og overvanns-håndtering med Tangible Landscape
Rengifo Ortega – NVE

 

Lavbudsjett GIS
15:30-16:00 Bruk av droner for i kommunal forvaltning
Espen Bergø – Herøy kommune
16:00-16:30 Hvorfor bør vi satse på nettdugnad? Erfaringer etter 6 år med regObs
Ragnar Ekker – NVE
16:30-17:15 QGIS til kommunale oppgaver i en stor og liten kommune
Robin Bråtveit – Trondheim kommune Hans Victor Wexelsen – Meldal kommune

 

Matrikkel/ landmåling/ kommunal forvaltning
09:00-09:30 Kartverkets halvtime
Lars Mardal – Kartverket Trøndelag
09:30-10:00 Kvalitet i matrikkelen
Anders Østeraas – Kartverket Trøndelag
11:00-11:30 Fra Geonorge til saksbehandler/ innbygger
Alf Roksvåg – Verdal kommune

 

Miljø/ klima/ grønt skifte
12:30-13:00 Det klimasmarte landbrukets klimagasskalkulator
Magne Bergfjord – Systor
13:00-13:30 Klimaplanarbeid i Trondheim kommune
Gisle Bakkeli – Trondheim kommune
13:30– 14:00 Etablering av markfuktighetskart i Norge – et hjelpemiddel for skogbrukets utfordringer med et klima i endring
Heidrun Miller – Allskog

 

Annonser