Foredrag fra lokale geomatikkdager i Nordland 2017

Program-Geomatikkdagene-i-Nordland-2017

Onsdag 15. mars

Åpning Geomatikkdagene i Nordland

v/Marianne Meinich, leder i Geoforum

Vegprosjektplanlegging

v/Jon Inge Bardal, Statens vegvesen

Bunnkotekartlegging med multistråle-ekkolodd

v/ Ulf Helge Malin, Novatek

Tjenesteutvikling basert på Matrikkelen

Siril Hafstad, Geodata

Kartlegging av el- og telekabler i grøft vs grensemerking

Marius Garnås, Hallingkonsult

GeoNorge

Knut Sælid, Kartverket

 

Torsdag 16. mars

Kartlegging med drone

v/Ulf Helge Malin, Novatek

Kartverkets time.

  • Geodataplanen 2017 v/Finn Ørnes
  • Geovekst v/Finn Ørnes
  • FKB v/Finn Ørnes
  • NN2000 v/Christian Malmquist
  • Nasjonal detaljert høydemodell v/Christian Malmquist
  • Forvaltningsløsning for høydedata v/ Christian Malmquist

Kompakt byutvikling

v/Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning

Ny by – ny flyplass

v/Daniel Bjarman Simonsen

Høydeutsett i planet –  Saltstraumen MVO

“Vi kan jo ikke se den grense under vann”

v/Sven Kåre Nikolaisen, Salten jordskifterett

Fritt landmålervalg – konsekvenser sett fra kommunal sektor

Dette er innlegget som ble avholdt i Tromsø uken før. Astrid S. Øie ble forhindret å møte i Bodø.

v/Astrid S. Øie, Trondheim kommune

Fritt landmålervalg – konsekvenser sett fra privat landmålingsbransje

v/Ola Aspmodal, Nidaros Oppmåling AS

Annonser