Foredrag fra lokale geomatikkdager 2018 Telemark, Vestfold og Østfold

Program 20. november:
09:50 Åpning ved Terje Midtbø, styreleder i GeoForum
10:00 Nytt fra Kartverket, fylkeskartsjef Tor Ivar Solsrud Majercsik
10:30 Digitalisering, Odd Ruud, stabssjef innovasjon, nye Moss kommune
11:00 Kartografi – et globalt “språk”, Kristoffer Kristiansen, Kartverket

Aktuelt fra Eiendomsdivisjonen
13:30 Matrikkelen – hva skjer i 2019? Magnus Billing, Kartverket
14:15 Matrikkelføring – aktuelle problemstillinger – Leikny Gammelmo, Kartverket

Digitalisering
13:30 Automatisering – hvor farlig er det? Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune
14:00 Er kvaliteten på matrikkelen til hinder for digitaliseringen? – Espen Sagen, Norkart AS
14:30 Bruk av geodata til gode løsninger i Halden kommune – Øyvind Stokseth, Halden kommune

Juridiske problemstillinger i matrikkelarbeidet
15:45 Grenser i sjø og vassdrag – Arnulf Haugland, Kartverket
16:15 Krav til innholdet i protokollen – Magnus Billing/Leikny Gammelmo – Kartverket
16:45 Ofte stilte spørsmål til Tinglysingen – Anne Ingeborg Sogn Øiom, Kartverket

Innovasjon Møteleder: Kåre Conradsen
15:45 Automatisert datafangst med mobile sensorer, Tore Jensen/Terje Linløkken, Geodata AS
16:15 Byggesøknaden.no – Kaja Lunde, Norconsult
16:45 Ny og innovativ bruk av plan- og matrikkeldata i en byggesøknad – Jorunn Kragset, Norkart

Program 21. november:
Oppmåling
09:00 Selvkost i oppmåling og seksjoneringssaker – Ketil Endre Pedersen og Eirik L. Jervidalo Envidan, Momentum A/S
09:30 Oppmåling av seksjonert uteareal og kontorforretning – Arnulf Haugland,Kartverket
10:00 Registrering av umatrikulert veigrunn – Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen

Droner
09:00 Forvaltning dronedata – Håkon Dåsnes, Kartverket
09:30 Kartlegging av kulturminner med droner og andre høyteknologiske kartleggingsverktøy – Knut Paasche, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
10:00 Droner – ditt nye verktøy, Anders Martinsen, UAS Norway

Annonser