Foredrag fra lokal fagdag Buskerud

Grensesnittet mellom matrikkellov og PBL
Ivar Lindseth, Kartverket

Erstatningsansvar for behandling av plan- og byggesaker.
Jardar Aas, Gjensidige

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle
Ida Rørbye, Kartverket

Plan- og bygningsloven. Utredning og saksbehandling
Fredrik Holth

Annonser