Foredrag fra kommunal geomatikkonferanse

 

Mandag 8. desember

Fornying, forenkling og forbedring, hva betyr det for kommunene?

Kirsti Kierulf og Michael-Pande Rolfsen, KS

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying, forenkling og forbedring

 Einar Jensen, Kartverket

Det offentlige kartgrunnlaget, hva er det?

Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være en del av det offentlige kartgrunnlaget?

Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

Gratis kartdata, hva da med Geovekst?

Håkon Løvli, Drammen kommune

Boligutvikling sette fra politisk ståsted

Kapur Mudassar, stortingsrepresentant Oslo Høyre

NOU 2014-6 Revisjon av eierseksjonsloven

Berit Danielsen, Røyken kommune

Revisjon av kart- og planforskriften

Innspill til endringer

Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Merverdi av adressering

Dataflyt mellom ulike registereiere

Rolf Bekkhus, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Geovekst kommunes årssamling

Geovekst-kommune er et fagforum som skal bidra til samordning av kommunenes interesser innenfor Geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt.

Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune

 

Tirsdag 9. desember

Selvkost

Hva kan tas med for plan-, bygge- og oppmålingssaker?

Lin Knarvik, Stavanger kommune

Stedfestede bestemmelser -nøkkelen til automatisert byggesak

eks_3d-bygg_DesignData3

OrkdalPlanA49_view

Wenche Stinessen, Trondheim kommune

Gevinster med interkommunalt geodatasamarbeid

– Fylkeskartkontoret som katalysator – eksempel fra Innlandet.

Georg Langerak, Kartverket Hamar

Bruk av fri programvare i offentlig forvaltning

v/Otto Richard Eide, Trondheim kommune

Se min eiendom, pålogging ved hjelp av min ID

 Jan Christian Andersen, Arendal kommune

Fornying, forenkling og forbedring, oppsummering

Asbjørn Borge, Fredrikstad kommune

 

Annonser