Foredrag fra kommunal geomatikkonferanse 2015

Invitasjon og program kommunal geomatikkonferanse 2015

Velkommen – Forventninger til årets konferanse, Ida Rørbye

Fritt landmålervalg, Øystein Halvorsen, Geomatikkbedriftene

Fritt landmålervalg, Astrid S Øie, Trondheim kommune

Kommunereformen, praktiske utfordringer i en digital virkelighet, Unn D. Kihle

Innføring av digitalisering i Skedsmo kommune, Terje Linløkken, Skedsmo kommune

Plan, bygg og matrikkel

Fra rekvisisjon til matrikkelføring, samspill mellom plan, bygg og matrikkel, Jørn Kåre Sommerseth, Narvik kommune

Hvordan SSB bruker Matrikkelen, Vilni Verner Bloch, SSB

Anskaffelse av nytt saksbehandlerverktør i henhold til krav fra KS-KommIT, Otto Richard Eide, Trondheim kommune

Geomatikk

Matrikkelevaluering med Kartverkets anbefalinger, Lars Elsrud, Kartverket

Føring av jordskiftesaker, Morten Strand, Domstoladministrasjonen

Utfordringer knyttet til ikke-eksisterende hjemmelshavere, Haldis Framstad Skaare, Kartverket

Matrikkelloven minutt for minutt – kåseri – skrevt av Harald Jacobsen, fremført av Håkon Løvli, Drammen kommune

Plan

Kursopplegg om forvaltning av kommunalt planregister, Ida Rørbye, Kartverket

Forslag til endringer i plandelen, Magnar Danielsen, KMD

3D i store planprosjekter, Øystein Halvorsen, Rambøll

Onsdag 2. desember

Adresser i bruk i GIS-analyser, Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune

Nye Norge i bilder, Jon Arne Trollvik, Kartverket

Ny bygningsstrategi i matrikkelen, Knut Holter, Kartverket

Veiledning-om-DOK-Fornebu.pdf

Ny høydemodell, Marit Bunæs, Kartverket

Veiledningsopplegg FKB-vegtema og byggtiltak, Svein Reid, Kartverket

Utfordringer med ebyggesøk – mulighetsrom; Michael Pande Rolfsen, KS KommIT

Erfaringer med skanning av eiendomsarkiv, Hanna Sofie Nystad og Grethe Helland, Kristiansand kommune

Temadata-Innlandet, Stig Aage Melve og Anne Kjersti Briskerud

Felles lagring og ajourhold av detaljerte kartdata, Nils Ivar Nes, Kartverket

 

 

Annonser