Foredrag fra GeoNordland 2016

Program-og-invitasjon-GeoNordland-2016

Åpning 

v/Marianne Meinich, leder i GeoForum

Bakgrunn og formål for eigedomskartlegging i Norge i kvar grad er målsetjingane oppfylt?

v/Leiv Bjarte Mjøs, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften

v/Dag Høgvard, Fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ny jordskiftelov

v/Magne Reiten, Jordskiftelagdommer, Frostating lagmannsrett

Paneldebatt

Innlegg av Gunnar Samuelsen

Det rettslige grunnlaget for fastsettelse av eiendomsgrenser

v/Frode Borge, Førstelektor ved Høgskolen i Bergen

Kartverket Bodø

SKATE Forprosjekt Kommunereform

v/Unn Disch Kihle, prosjektleder og Olav Petter Aarrestad, IT-direktør, Kartverket

Hovedredningssentralen – En krevende kartbruker

v/Raymond Prestøy, Redningsleder, HRS Nord-Norge

Hovedredningssentralen – Utfordringer i bruk av kart

v/Raymond Prestøy, Redningsleder, HRS Nord-Norge

Regional plan for vannforvaltning

v/Lars Ekker, Rådgiver Vannforvaltning, Nordland Fylkeskommune

Annonser