Foredrag fra Geomatikktreff 2016

Åpning-og-hilsen-fra-GeoForum-sentralt

Steinar Wergeland, styreleder i GeoForum

Norge i bilder i ny drakt

Jon Olav Trollvik, Kartverket

Adresser i ‘Midtøsten’, hvor vanskelig kan det være? 

Stein Runar Bergheim, Avinet

Alain Farsotte

Parallellsesjon 1 Hovedtema Geodata og teknologi:

Jakten på millimeteren
Kristin Skjerven, Kartverket

Sentral felles kartbase

Nils Ivar Nes, Kartverket

Nasjonalt detaljert høydemodell- Norges Største kartleggingsoppdrag
Tormod Jensen, Terratec AS

Smarte byer med geografiske data

Tore Jensen

VR-prosjektet i Stavanger

Martin Ljosdal, Stavanger kommune

Parallellsesjon 2 Hovedtema Matrikkel og landmåling

Organisering av eiendomsoppmåling

Dag Høgvard, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Tanker fra privat sektor

Ivar Hebnes, Matricula

Tanker fra kommunal sektor
Jan Inge Torgersen, Stavanger kommune

Tankar om forslaget til endring av matrikkellova

John Ragnar Susort, Tysvær kommune

Kompetansekrav

Einar Bergsholm, NMBU

Erfaringer fra Danmark

Torben Juulsager, Geopartner

 

Parallellsesjon 4 Hovedtema Over og under bakken

Gravemeldinger – hvordan fungerer det?

Eivind Aasland, Lyse

IVAR IKS over og under bakken

John Larsen, IVAR

Luftfartshindere

Andreas Woxholtt, Kartverket

Trafikkplanlegging/vegplanlegging for Ryfast i Madlaveien

Gunnar Eiterjord, Statens vegvesen

 

Parallellsesjon 5 Hovedtema Geodata og teknologi

Maritime grunnkart – MAGIN

Njål Tengs Abrahamsen, Kartverket Sjødivisjonen

Publikumsvennlig 3D-visualisering

Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS

Digitalisering av eiendomsarkiv

Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

Planlegg smartere med 3D

Erik Landsnes, Norkart

 

Plenum 30. september

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging

Alexander Hatlestad, Aeroview

Erfaringer etter ny lovendring 1. juli sett fra plan og byggesak

Erling Guderud, Asker kommune

Først kom Ryfast – nå kommer Rogfast

Tor Geir Espedal, Statens vegvesen

 

 

 

Annonser