Foredrag fra Geomatikkdagene Troms og Finnmark 2018

Program, onsdag 14. februar

Kartverkets time

Steinar Vaadal, Kartverksjef Troms og Finnmark

Sesjon 1: Matrikkel og landmåling

Tolkning av resultatfiler fra programvare – RTK målinger

Janne Hetle, student mastergrad i Geomatikk, NMBU

Erfaringer fra ulike typer oppmålingsforretninger og saksavvikling.

Tommy Jenssen, Harstad kommune.

RTK- metoder og satelittgeometri.

Janne Hetle, student mastergrad i Geomatikk, NMBU

Sesjon 2: Geodata

Datafangst-løsningen for mer effektiv leveranse av digitale veiobjekt til NVDB.

Kurt Johnsen, Statens vegvesen Finnmark.

3D- plan og nyheter.

Ida Rørbye, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

QGIS Open Source, Hvordan ta i bruk Open Source.

Antonio Armas Diaz, QGIS Norge.

Program, torsdag 15. februar

Kommune og regionreformene med digitale briller.

Bernt Audun Strømsli, Kartverket Trøndelag.

Boligmappa, boligens servicehefte på nett.

Tor Trøan, Ambita.

Data i skya Norkart sitt datavarehus.

Kjartan Selnes, Norkart.

Ny eierseksjoneringslov 2018, gjennomgang av de viktigste endringene i loven.

Sofie Søiland, enhetsleder Delesøknader og seksjonering, plan og bygningsetaten Oslo kommune.

Temakart med gratis programvare, NM på Ski i Alta 5.-7. april 2018.

Roy Knutsen, Fagansvarlig Geodata, Alta kommune.

Smarte GIS applikasjoner.

Janita Nordahl, Norconsult Informasjonssystemer.

Kvalitetsheving av matrikkelen.

Ivar Lindseth, Kartverket.

Annonser