Foredrag fra Geomatikkdagene 2018

13. mars

1_Digital fremtid. Seres

2_Chatbots. Hovdsveen

3_Ryfast. Ellingsen

4_1_SLAM for bedre posisjonering. Løvås

4_2_GIS analyse av ferdsel i Jotunheimen. Fossåskaret

5_Den hyperspektrale byen i 3D

7_Interaktive digitale terrengmodeller. Ortega

9_Parkering på en lufthavn. Stangebye

12_Arealverktøy for havforvaltning. Håland Norhus

14_Marine grunnkart i kystsonen. Abrahamsen

15_GLaSS – Grønn Laser Søre Sunnmøre 2017. Larsen

17_Digitalisering Den norske los. Jønsson

18_Matrikkelen Kristiansand. Nystad

19_Kvalitetsheving av matrikkelen. Lajord

20_Matrikkelnytt kvalitetsheving. Ellingsen

21_Feilslått matrikkelføring. Lohne

22_Utfordringer med bygningsdelen i matrikkelen. Torgersen

 

14. mars

1_Handlingsplan nasjonal geodatastrategi. Perstuen

2_Open spatial data infrastructure. Hansen

7_Erfaringer med bruk av Cityplanner. Sjonfjell

8_3D er det nye 2D. Jensen

9_Ny innsikt i reisestrømmer. Rudlang

10_Nye trender i fjernmåling. Groesz

11_NDH status. Dåsnes

12_Kartpotensial i NDH-data. Husefest

13_Skogressurser NDH. Frydenlund

14_Erfaringer med bruk av georadar. Mæhlum

15_Effektiv leveranse til NVDB. Aspen

16_Brukererfaring med droner. Aasen

17_NVDB i den kommunale verden. Roald

19_Fellestjenester BYGG. Nesheim

20_eByggesøknad effektiviserer søknadsprosessen. Almås

21_Prosess og brukerinvolvering operativt digitalt_kvalitetssikringssystem. Utheim

22_Digitalt rettsmøte. Sørum

23_Geonorge brukerperspektiv. Arnevik

26_Erfaringer med Geosynk plan i kommunene. Kvilhaugsvik

28_DOK egnethet. Nordskog

Seminar for planleggere

Plan_3_Bruk av kommunale plandata til regionalt analysearbeid. Peterson

15. mars

1_Geonorge – nasjonal fellesløsning. Kyrkjeeide

2_Forvaltning av dronedata. Dåsnes

3_Samspillet GIS-BIM. Pettersen

4_Standardisering nasjonalt og internasjonalt. Borrebæk

5_Kontroll av bygningsskanning. Oveland

6_Kartverkets klekkeri. Engeland

7_Søppelbøtter skaper arbeidsplasser. Wedemeyer

8_Snøkredvarsel på Varsom.no. Lytskjold

9_Digitalisering bygg. Kverneland

10_En levende 3D bymodell. Bergstrøm

11_Overvåkning av norske vannressurser med Sentinelsatellittene. Havstad Winsvold

12_Gratis data fra himmelen. Wahl

13_Felles situasjonsbilde i nær-sanntid ved akutte oljeutslipp. Berger

14_Preikestolen – kartlegging av strukturer og stabilitetsvurderinger. Mo

15_Konsekvenser av klimatrender og muligheter for bruk av geodata. Hansen Bauer

Annonser