Foredrag fra Geomatikkdagene 2017

1_Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere. Chaffey

2_Tjenester og løsninger fra offentlig eller privat. Brænden

3_Nasjonal geodatastrategi. Perstuen

4_Sentral Felles Kartdatabase. Nes

5_Geonorge. Lillethun

6_KMDs høring om organisering av eiendomsoppmålingen. Høgvard

7_1_Organisering av eiendomsoppmåling. Halvorsen

7_2_Organisering av eiendomsoppmåling. Knarvik

8_Mobile data i skytjenester. Solberg

9_Geointegrasjon. Nilsen

10_SOSI ledning GML. Faraas

11_NVDB på kontor og felt. Roald

12_Kva er opne data. Åsnes

13_Nasjonal detaljert høydemodell. Dåsnes

14_Vegnett til folket. Abelvik

15_Åpne Data i Stavanger kommune. Sjonfjell

17_Big Data eller Big Insight. Løland

18_Verdier fra verdensrommet. Beckstrøm

19_Kommune og regionreform. Strømsli

20_Kommunesammenslåing. Graff

21_Bistand fra Kartverket med matrikkelføringen. Ektvedt

22_Konsesjon og elektronisk tinglysing. Høydal

23_VR og Minecraft. Ljosdal

24_Bruk av åpne data og skanndata i prosjekterings- og byggefase. Jacobsen

25_Muligheter med 3D-printing. Eggum og Endrerud

26_Veien til homogen terrengmodell. Szadkowski

27_Sikkerhet og personvern. Mohn

28_Kunstig intelligens og sporingsteknologi. Årnes

30_Med beina i olja og data på nett. Berger

31_Hvor er vi – og hvor skal vi med DOK. Nordskog

32_Bruk av DOK i planleggingen. Malum

33_Bedre forståelse av planer for innbyggere og beslutningstakere. Landsnes

34_Automatiske analyser med DOK-data. Hoset

35_Hvordan vinne VM i BIM. Loland Tveit

36_Praktisk bruk av BIM i infrastrukturprosjekt. Tiltnes

37_Erfaringer ved bruk av fagmodell i gjennomføringsfasen. Johansen

38_BIM i eByggesak. Egeli og Werner

39_Geodatatjenester tilrettelagt for framtidas plan- og byggesaksprosess. Pande Rolfsen

40_eByggesak 360. Gudim

41_Arealplanlegging. Øverli

42_Den digitale kommune. Brugård

43_Oppmålingsforretning med digital utsendelse av brev. Hanstad

45_Smarte sykkelbyer. Jensen

46_Mobile temaklienter. Almås

47_Beregning av flomveier. Gudevang

48_Analyser for finansbransjen. Midthaug

49_Totaloppmåling av Stockholm. Mølgaard

50_Bilen som sensor. Levin og Leikvang

51_Landmåling fra lufta. Andresen

52_Undervannskartlegging. Jørgensen

53_HYMO- bruk av laserdata. Larsen

54_Digitalisering av offentlig sektor. Madsbu

 

Workshop plan

Workshop_Effektiv saksbehandling og arbeidsflyt. Askeland og Sørlie

Workshop_Kommunens ansvar ved feil i reguleringen. Rørbye

Workshop_Revisjon av kart- og planforskriften. Johansen Bakken

Annonser