Foredrag fra Geomatikkdagene 2015

 

Åpning Geomatikkdagene 2015_Steinar Wergeland

Plenum_Per Willy Amundsen

Plenum_Erik Perstuen

S1 1_Endringer i matrikkelforskriften

S1 2_Matrikkelsystemet – kommunesammenslåing og datakvalitet

S1 3_Matrikkelen – datagrunnlag i kommunale analyser

S1 4_Boligsalgsrapport – informasjonskilde til matrikkelen

S2 1_Follokart – Et grenseløst samarbeid_Sofie Skåra og Kjetil Sæheim

S2 2_Rådgivende ingeniør geomatikk_Øystein Halvorsen

S2 3_Enklere ajourhold av kart med mange datakilder_Jostein Frydenlund

S2 4_Erfaring med kunnskapsmisjonering_

S3 1_Geodata i nødmeldetjenestenes kart. Erik Scavenius, Locus Public Safety

S3 2_ NVE skred & flomfare, Bjørn Lytskjold

S3 4_I Bergen handler alt om Brann. Kenneth Øyen, Norkart

S4 1_Kommunal IKT-arkitektur Michael P-R

S4 2_ByggNett, Morten Lie, DIBK

S4 5_InnlandsGIS, Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland

S4 6_KOSTRA rapportering, Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune

S4 7_Digitale løsninger i Trondheim kommune, Mona Høiås Sæther

S4 8_Digitalt samspill i Tønsberg kommune, Kåre Conradsen

S4 9_3D plandata, Hilde Johansen Bakken, KMD

S4 10_Når-BIM-møter-GIS-i-Planprosesessen-Bjørn-Godager-HiG

S5 1_Europeisk infrastruktur i utvikling_Olaf Østensen

S5 2_Nyheter i FOSS4G_Robert Nordan

S5 3_UAV – An Eye in the Sky_Jesper Falk

S5 4_MazeMap – Innendørs kart_Thomas Jetle

S5 5_Endringsvisualisering i GIS, Introside, Øystein B. Dick NMBU

S5 6_Copernicus, Guro Dahle Strøm, Norsk Romsenter

S5 7_Cybersikkerhet, Nils Kalstad Svendsen, Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium

S5 8_Dronning Eufemiasgate Skanska_Katrin Johannesdottir

S5 9_Smarte løsninger for data INN – fra felt

S6 1_Infrastruktur FKB, Erik Perstuen, Kartverket

S6 2_Geonorge – Knut Sælid, Kartverket

S6 3_Hvilke data inngår i DOK, Arvid Lillethun, Kartverket

S6 4_Gis_BedreBeslutninggrunnlag_Elisabeth

S6 5_Vegnettsforvaltning og veien videre. Tore Abelvik, Kartverket

S6 6_Datafangst til NVDB. Lars Mjølhus, Geomatikk

S6 7_NVDB. Espen Sveen, Statens vegvesen

S6 8_Pilot Nasjonal detaljert høydemodell, Marit Bunæs Kartverket

S6 9_Informasjonssikkerhet i Norge digitalt, Karen Lie, DSB

S7 1_3D fra A til Å, Tore Jensen Geodata

S7 2_3D bymodell i Oslo kommune. Mario Sanchez, PBE

S7 3_SAM-X, Olav Revheim, EPIM

S8 1_Arealstatistikk fra SSB_Margrethe Steinnes

S8 2_Kartdata og pasientinformasjon_Glenn Håkon Melby

S8 3_ATP-modellen_Øyvind Dalen

S9 1_ Laserdata – det mest komplette datagrunnlaget? Jan Erik Domaas, TerraTec

S9 2_Moderne sensorer. Nils Karbø, Blom

S9 3_Bruk av avansert wms-visualisering av lidardata. Lars Holger Pilø, Oppland fylkeskommune

Plenum_Kartverket – realisering av noden ACF_OMG3

Plenum_Magnar Danielsen – Status og veien videre med fornying, forenkling og forbedring

 

Annonser