Foredrag fra fagdag Plan bygg og oppmåling Hordaland 2019

Noen rettslige spørsmål knyttet til oppmålingsforretninger. Bergsholm

Planers rettsvirkning. Holth og Bergsholm

Annonser