Foredrag fra fagdag i matrikkelutfordringar

Matrikkel og jordskifte Audun Bruflot, Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett

Kommunen og jordskifte, Anita Elin Myklebust, Stryn kommune og Ørjan Haugland, Nordfjord Jordskifterett

Statens vegvesen og jordskifte saker som kan løysast på ein betre måte, Turid Tveit, Statens Vegvesen Region Vest og Frode Pettersen, Indre Sogn Jordskifterett

Tinglysning  Hugo Torgersen, Statens kartverk

Servitutter Hugo Torgersen, Statens kartverk

Servitutter hva skjer?   Anders Braaten, Statens kartverk

 

Annonser