Foredrag fra Eiendomskonferansen 2019

Program

Mandag 21. oktober

Endringer- den nye normalen
Tore Hillestad, Norges handelshøgskole

Erfaring fra lagmannsretten, blant annet med sammenslåing med jordskifteoverretten
Magni Elsheim, Gulating lagmansrett

Kommunesammenslåing— hvor står vi?
Anne-Grethe Hagenes, Åge Opheim, Nye Øygarden kommune

GeoForum, hvorfor være medlem
Marianne Meinich, GeoForum

Verdsetting/erstatning for servitutter
Sjur Kristoffer Dyrkolbotnen, Høgskulen på Vestlandet

Negative servitutter og reguleringsplan
Einar Bergsholm, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Servitutter i kartet? FKB/Matrikkel/annet?
Arve Leiknes, Høgskulen på Vestlandet

Historisk utvikling av eiendomsforhold på Bryggen
Børge Aadland, Høgskulen på Vestlandet

 

Tirsdag 22. oktober

Bergenshistorie gjennom gatenavn og adresser
Anne Lien, Kartverket Bergen

Rettslig bakgrunn for ingeniørenes arbeid i jordskifteretten
Ingunn Martinsen,

Dom i høyesterett om «urbant jordskifte» (HR-2019-1152-A)
Gunnar Viken, Vestfold jordskifterett

PHD – Eiendomsdannelse
Leikny Gammelmo, NMBU/Kartverket

Student oppgave/stipend; (master HVL) Nasjonal ramme for vindkraft på land – Forventninger og medvirkning Anna Emilia Boström, Emil Christensen Birkeland

Kartverkets halvtime, siste nytt fra Kartverket
Leikny Gammelmo, Kartverket

Endringer i matrikkelforskriften, godkjenningsordning
Cathrine Rosmer, Kommunal- og moderniserings departementet

Vegvesen-reforma – Kva skjer og med kven?
Øyvind Pedersen, Odd Sverre Johansen, Statens vegvesen eller Vestland fylke

Digitalisering av domstolane
Arnulf Sørum, Domstolsadministrasjonen

 

Annonser