Foredrag fra eiendomskonferansen 2017

Fellesgjeld i eierseksjonsameie6 – Tomtefeste – Ny lov og nye dommerDag 1—Mandag 16. oktober

Allemannsrett og eiendomsrett – to sider av samme sak

Marianne Reusch

PHD – Det matrikulære systemet

Leiv Bjarte Mjøs, Høgskulen på Vestlandet

Grenser i Matrikkelen-utfordring i en liten stor kommune

Bjørn-Inge Fossen, Luster kommune

Hvordan har matrikkelkartet blitt til, og hvilken status har det som bevisi grensetvister

Arve Konstali, Jordskifteretten

Vegvesenets utfordringer med matrikkelkartet

Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen

Hvordan forbedre og rette matrikkelkartet

Emilie Frivold, trainee i Ringerike kommune og Kartverket

Kartverkets time

Finn Isaksen, Kartverket

Er det synd på oss med alle disse problemene med matrikkelen?

Ingvar Wilhelmsen, Hypokonderklinikken

 

Dag2 —Tirsdag 17. oktober

Grunnerverv

Sjur Dyrkolbotn, Høgskulen på Vestlandet

Kommune- og regionreformen, konsekvenser og oppgaver for offentlig forvaltning

Bernt Audun Strømsli, Kartverket

Erfaringer fra kommunesammenslåing

Odd Axel Graff, Sandefjord kommune

Student oppgave: “Samsvar mellom plan og praksis. En studie av felles uterom langs Bybanen i Bergen”

Katrine Helle Midtbø og Vilde Nilsen

Ny eierseksjoneringslov

Hugo Torgersen, Kartverket-tinglysingen

Tomtefeste – Ny lov og nye dommer

Børge Aadland, Høgskulen på Vestlandet

Ekstra foredrag: Fellesgjeld i eierseksjonsameie

Børge Aadland, Høgskulen på Vestlandet

Festebegrepet

Miriam Skag, Universitetet i Bergen

Endringer i matrikkelloven, politikk i lovarbeid

Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen

 

Annonser