Foredrag fra Eiendomskonferansen 2014

MANDAG 13. OKTOBER

Åpningsforedrag _ Grunnloven 200 år, fast eiendom med et politisk utgangspunkt. Er Norge annerledes?

Professor Frank Aarebrot

Arv og skifte av fast eiendom 

Kathrine Lien Mjell, Advokatfirmaet Harris DA

Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død eller ikke eksisterende hjemmelshavere

Haldis Framstad Skaare, Kartverket

Praksis fra jordskifteretten knyttet til arv og skifte av eiendom_Liv Nergaard

Liv Nergaard, leder i Nord Troms jordskifterett

Noen kritiske merknader til dannelse av eiendom

Professor emeritus August Røsnes

Arealforvaltning utfordringer

Ole Bakkebø, Fylkesmannen i Hordaland

Siste endringer i plan- og bygningsloven

Frode Aleksander Borge, Høgskolen i Bergen

 

TIRSDAG 14. OKTOBER

NOU 2014-06- revisjon av eierseksjonsloven

Hugo Torgersen, Kartverket

Konsekvensene av seksjonering i strid med plan- og bygningsloven

Øystein Andersen, Bergen kommune

Kompetanse foran eller bak dommerbordet i jordskifteretten

Tanja Isberg, Gulating jordskifterett

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn

Øystein Pedersen, Statens vegvesen

Geoforum stipendpresentasjon_Kvalitet delingsforretninger i Nord-Norge

Vegadresseprosjektet – kommer vi i mål

Landmålerens undersøkelse ifm oppmålingsforretning 

Børge Aadland, Høgskolen i Bergen

Landmålingspraksis fra jordskifteretten

Tor Eldar Veie, landkonsulent i landmåling for jordskifterettene

Eiendomslandmåling i Østerrike

Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen

Matrikkelloven i en historisk kontekst

Børge Aadland, Høgskolen i Bergen

Annonser