Foredrag fra Den Kloke Tegning 2014

Tirsdag 14 oktober

Velkommen

Forventninger til årets konferanse

Jan Tore Bugge

 

Globale teknologitrender

Hva er de store, globale teknologitrendene og hvordan tror vi dette kan på virke vår hverdag?

Linus Bille, HiQ Göteborg AB

 

Prosesser – hvordan jobbe klokere?

Ny teknologi krever endring av prosesser.

Emile Hamon, Veidekke Entreprenad AB

 

BIM i praksis – hvor er vi nå?

Hva får vi til, hva prøver vi å få til og hvordan jobber vi oss rundt problemene som oppstår fra prosjektering til bygging og drift på Terminal 2 Gardermoen? Morten Ræder / Bjørnar Markussen, Team_T

 

GRUNNLAGSMODELLER

Byggherrens behov for grunnlagsmodeller

Grunnlagsdata -leveranse til vegprosjekter

Hvilke muligheter ser byggherren med grunnlagsmodeller?

Diderik Haug, Statsbygg, Diderik Haug, Statsbygg

og Helge Skoglund-Johnsen, Statens vegvesen

Betydningen av et godt prosjekteringsgrunnlag for Campus Ås Sømløs, tematisert terrengmodell for Campus Ås.

Kombinering av forskjellige datasett til én modell.

Olav Røer Ellefsen, Scan Survey as

Fra 3D-laserskanning til presisjonsmodell i Revit

Se hvordan det for Telegrafbygningen ble skapt en presisjonsmodell i Revit basert på 3d-laserscanning.

Bygget i Kongensgate 21 har totalt 25.000m2 fordelt på 12 etasjer. Odd Erik Mjørlund / Eirik Ruden, Geoplan 3D AS

 

BIM-On-Site

Hvordan lage en informasjonsberiket og formålstilpasset BIM av

eksisterende bygg og konstruksjoner?

Harald Onarheim og Tage Godtland, BIM Consult

 

SESJON Bygg

 

BIM i arkitektkonkurranser – Senter for livsvitenskap

Hvordan nyttigjøre seg av av BIM i arkitektkonkurranser

og hvilke erfaringer har Statsbygg med dette?

Frode Mohus, Statsbygg

 

Industrialisert bygging med BIM

Parkeringshuset med helikopterplattform på Sykehuset i Vestfold ble oppført raskt, med mest mulig pre-fabrikasjon og montasje fremfor tradisjonell

bygging. Byggherren forteller om fordeler, ulemper og utfordringer fra flere perspektiver.

Inge Aarseth, Sykehuset Vestfold – Helse Sør Øst

 

BIMs inntog i gruveindustrien

Utbygging av gruveselskapet LKAB’s anlegg med ny siktestasjon pusher BIM inn i nye markeder. Skanska prosjekterer med åpenBIM for bedre kontroll under produksjonen.

Roar Fosse, Skanska

SESJON Utomhus

Jernbaneverkets Intercity-prosjekt går for BIM

I Intercityprosjektet skal det planlegges for 230 km nytt dobbeltspor og

21 stasjoner. Hvordan skal prosjektet ta i bruk BIM for effektiv planlegging

og bygging?

Trude Anke, Jernbaneverket

 

Objektbibliotek – betydning av dette.

Jernbaneverket har lansert et eget 3D objektbibliotek for jernbanetekniske objekter. Vi viser hvordan objektene kan brukes til prosjektering, visualisering og informasjonsbæring

Erling Søyland Cad-Q, Sten-Inge Tunli, Jernbaneverket

 

Reguleringsplan E16 Nybakk – Slomarka

Infraworks og Novapoint 19 m/ QuadriDCM er brukt i kombinasjon og deling av data i sky gir god dataflyt mellom kontorene. Prosjektet har vist nødven-

digheten av godt samarbeid mellom brukere og softwareleverandørene.

Frode Bjørvik, Cowi AS

 

Plenum

 

Betydningen av et godt prosjekteringsgrunnlag for Campus ÅsHvordan bruke 3D-modellering/visualiseringsverktøy for å bedre

kommunikasjon, finne bedre løsninger og skape et bedre og mer gjennom-

tenkt design fra og med tidligfase i vannkraftprosjekter.

Gøran André Hansen og Lars Eid Nielsen, Multiconsult AS

 

Trender: Cloud teknologi – hva er nytten for deg?

En kjapp kikk på hva som finnes der ute og om teknologien er nyttig i bruk. Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

  

Onsdag 15. oktober

Digitale armeringsprosesser – fra analog til BIM

Hvordan kan alle parter tjene på digitalisering av armerings prosessen fra prosjektering til ferdig støpt? Celsa Steel Service deler sine erfaringer etter flere års utvikling mot en digital armeringsprosess i openBIM Alexander Brage Hansen, Celsa Steel Service AS

 

Grenseløs BIM på Munchmuseet

Hvordan samarbeide effektivt med BIM på tvers av landegrenser?

LPO Arkitekter har arbeidet med spanske Herreros arquitectos. Øystein Kartvedt, LPO Arkitekter

 

Tidlig innvolvering av entreprenør

Hvordan påvirkes BIM-arbeidet til rådgivere og arkitekter ved bruk av en LEAN gjennomføringsmodell og tidlig involvering av entreprenør?

Andreas Heier Sødal, Multiconsult AS

 

 

Hålogalandsbrua i 3D

Under produksjonen av betongarbeidene på Hålogalandsbrua i Narvik har NCC brukt BIM aktivt i alle prosesser. Helt fra visualisering av glidestøp for undervannsfundament, til riggplan, til stikning, armeringskollisjoner og

leverandørprosjektering av forskaling og innvendige trapper Magne Ganz, NCC AS

 

Dronning Eufemias gate; et komplekst prosjekt – gjennomført med BIM Hvordan har entreprenøren utviklet sine arbeidsprosesser for å utnytte modellene fra rådgiver fullt ut? Hvordan påvirket bruk av modell på iPad leveransene og

kommunikasjon mellom rådgiver, byggherre, entreprenør i byggefasen? Katrin Johannesdottir, Skanska as og Morten Fremnesvik, Vianova Plan og Trafikk as

 

Hvordan påvirkes innbyggerne av byutviklingen?

Hvordan oppleves byutviklingen som har foregått i Oslo de siste 10 årene for dem som bruker byen?

Erling Dokk Holm, Markedshøyskolen

 

Annonser