Følg oss i sosiale medier

Følg oss i sosiale medier

Sosiale medier har ikke vært det området vi har hatt skarpest fokus på tidligere, men dette ønsker vi å gjøre noe med. Følg oss på facebook og twitter for å få oppdateringer – og for å gi tilbakemeldinger!

På facebook: https://www.facebook.com/geoforumnorge

På Twitter: @geoforum_norge

Annonser