Ferske geomatikkstudenter

Ferske geomatikkstudenter

Jørgen Bonden (t.v.)  fra Sande i Vestfold og Rikard Kammerud fra Hønefoss er begge helt ferske studenter i geomatikk ved NMBU. De har nå gjort unna et par uker av sitt første av mange semestre på NMBU, hvor de begge nå er i gang med en såkalt integrert masterutdanning i geomatikk.

O-løp og synfaring

– Jeg har drevet med o-løp og synfaring tidligere – og kjenner også en del mennesker på Kartverket gjennom dette. Jeg ønsket meg en ingeniørutdanning, og geomatikklinjen virket spennende, forteller Rikart Kammerud. Han har også en søster som studerer på NMBU, og snakket med både henne og kjenninger på Kartverket før han bestemte seg.

– Jeg er veldig fornøyd med oppstarten her. Innføringskurset vi er i gang med nå hvor vi jobber en del med GNSS, gir oss et godt innblikk i hva vi kan jobbe med senere, sier Kammerud.

Droner og teknologi

Jørgen Bonden har ingen bakgrunn fra orienteringsmiljøet, og kom på sporet av geomatikkstudiet på grunn av interessen for teknologi.

– Jeg fant frem til geomatikkstudiet ved søk på nettet. Jeg er ingen vant kartbruker, men har stor interesse for teknologi. Da jeg så at geomatikk benytter spennende teknologi som droner, bestemte jeg meg for å satse på dette. Selv om han akkurat har startet på studiet, har han noen tanker om hva han ønsker for fremtiden.

– Det er programmering jeg liker best, så jeg vil nok satse på dette også når det blir aktuelt å søke på jobber etter hvert!

Rikard Kammerud har foreløpig mest interesse for feltarbeid og landmåling.

– Jeg liker å være ute, og har tidligere vært på såkalt jobbskygging med Kartverket i felt. Foreløpig er det det jeg synes er mest spennende.

Tatt godt i mot

Rikard og Jørgen er to av rundt 35 studenter som har startet på bachelorutdanningen med integrert master på NMBU, og oppstarten har stått til forventningene.

– Det er et veldig godt studentmiljø her og vi er en sammensveiset gjeng. Ås er en fin plass – og vi har blitt tatt godt imot av de mer erfarne geomatikkstudentene.

Annonser