“FellestjenesteBygg” var i finalen til digitaliseringsprisen

“FellestjenesteBygg” var i finalen til digitaliseringsprisen

Årets finalister var DiBK “FellestejensteBygg, Haldens kommunes tjeneste Mobolitetsprosjekt Halden kommune og NAV foreldrepengeprosjektets tjeneste “Modernisering og digitalisering av foreldrepengeområdet”. De vel 1000 deltakerne på årets digitaliseringskonferanse stemte frem NAVs nye nettjeneste for foreldrepenger til vinner av digitaliseringsprisen 2019.

“FellestjenesteBygg” (FtB) gjør det både enklere og vesentlig billigere å sende ut nabovarsler og samle inn kvitteringsliste, samtykker og bemerkninger. FtB gjør det enklere og mer effektivt for byggherrer å sende søknader til kommune og andre myndigheter. FtB bidrar, med sitt spekter av tjenester, til at de direkte kostnadene knyttet til søknadsprosessen kan gå ned, kvaliteten på informasjonen kan gå opp og offentlige myndigheters saksbehandling kan effektiviseres. FtB gjør det enklere og mer effektivt å hente inn ansvarserklæringer fra alle entreprenører som skal bidra i byggeprosessen.

DiBK har skapt en digitalisert verdikjede som involverer private, kommersielle markedsaktører så vel som offentlige tjenester og myndigheter. DiBK bidrar til at byggesaksbehandling i alle ledd kan gå både raskere, mer smidig og med bedre kvalitet. Summen av denne innsatsen er store besparelser for det norske samfunnet sett under ett.

Vi gratulerer DiBK med finaleplassen!

Les mer på difi.no

Mer om FellestjenesteBygg

Annonser