Farmers Market

Farmers Market

Vi har lyst til å prøve noe nytt i utstillingen på Geomatikkdagene 2017. På en annen av våre store konferanser, Den Kloke Tegning, har vi med stort hell gjennomført miniforedrag i utstillingen. Hver utstiller utfordres til å lage et lite foredrag på 10 minutter, som skal gjentas tre ganger. Deltakerne går da fritt mellom utstillerne og hører på det som de føler er relevant. Utstillerne får med dette mulighet til å nå ut med budskapet til flere personer av gangen. Tema for miniforedragene offentliggjøres i forkant av konferansen, slik at deltakerne vet hva utstillerne vil snakke om.

Annonser