Fakturagrunnlag Geomatikkdagene 2017

Medlem eller ikke-medlem? Deltaker på rep.møtet eller eksursjon? Det er mange variabler som utgjør fakturagrunnlaget for Geomatikkdagene.

Se de ulike prisene i vedlegget!

Fakturaspesifikasjon Geomatikkdagene 2017

Annonser