Fagjuryens vurdering av Kartutstillingen

Fagjuryens vurdering av Kartutstillingen

tekst: Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

Det deltok til sammen 10 papirkart og 5 digitale løsninger. Dette er en liten økning i antall deltagere, selv om kartprodusentene i Norge melder om noe redusert tilgang på kunder som ønsker å få laget kart med god og tilpasset kartografi. Det var mange gode produkter ved årets utstilling, men juryen fant likevel noe å sette fingeren på for enkelte av produktene. Og dette er noe av poenget med utstillingen. Ved å frameheve både gode og dårlige kartografiske detaljer ønsker vi å øke kunnskapen til alle som jobber med utforming av kart.

De digitale bidragene er fremdeles tilgjengelig på web-siden: http://utstilling.cartography.no/

 Vinnere:

Beste kart, folkejuryens pris: Dronning Mauds Land, Norsk Polarinstitutt

Beste digitale produkt, fagjuryens pris: Nye Norgeskart.no fra Kartverket

Beste kart, fagjuryens pris: Vinner: Berggrunnskart over Kongsberg – Modum – Hønefoss fra NGU

Beste Barnekartkonkurranse hadde i år tema «Jeg elsker kart»: Vinner klasse 13-15 år: Pawel Jodlowski, Bykle barne- og ungdomskule, Bykle 

Vinner klasse 9-12 år:

Leon Schistad-Stensvoll, Ullerål skole, Hønefoss med «The big planet»

Her kommer en liten oversikt over produktene sammen med en kort oppsummering av juryens vurderinger:

 Fagjuryens vurderinger

 

Annonser