Fagdager plan, bygg og oppmåling

Fagdager plan, bygg og oppmåling

Lokalavdelingene har engasjert to kapasiteter på området for å forestå det faglige innholdet i samtlige fagdager; Fredrik Holth og Einar Bergsholm fra NMBU. Til tross for at to av landets fremste på feltet er engasjert som foredragsholdere, er det rimelig deltakeravgift.

14. Mai GeoForum Rogaland

15. Mai GeoForum Hordaland

27. Mai GeoForum Hedmark og Oppland

29. Mai GeoForum Østfold

04. Juni GeoForum Oslo og Akershus og Buskerud

 

Annonser