Fagdager om Plan- og bygningsloven

Fagdager om Plan- og bygningsloven

Fagdagene tar opp viktige temaer som krav til bygge- og delesaker, dispensasjoner, koblingen mellom matrikkelloven og matrikkelforskriften, krav til utredning av planer, ansvar og ansvarsrettsystemet i plan- og bygningsloven med mer. Det vil bli utstrakt bruk at eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis, samt uttalelser fra Sivilombudet.

Program, påmelding og mer informasjon finner dere her

Velkommen til to spennende dager med plan- og bygningsrett og tilstøtende herligheter!

 

Annonser