Fagdag oppmålingsforretning GeoForum Nordland

Onsdag 22 april arrangeres det fagdag i oppmålingsforretning i bystyresalen i rådhuset til Bodø kommune. Dagen arrangeres i samarbeid med Kartverket Bodø. Kartverket har ansvar for innholdet, og Geoforum Nordland har ansvaret for gjennomføringen. Programmet er sendt ut på epost til medlemmene, men det ligger også tilgjengelig her.

Det gjøres oppmerksom på at det kan komme noen endringer i programmet.

Det er mulig å gjennomføre fagdag i sørfylket og i nordfylket, men det blir dessverre ikke med samme tyngde. Det er derfor sterkt å anbefale at dere prøver å komme den 22 april til Bodø.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en innholdsrik dag i Bodø!

Invitasjon Fagdag oppmålingsforretning

Annonser