Fagdag om det juridiske kartgrunnlaget

Fagdag om det juridiske kartgrunnlaget

GeoForum har fått tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kompetanseheving innen plan og kart. Vi kan derfor tilby lav deltakeravgift til dette arrangementet.

Målgruppe er planleggere, geodatamedarbeidere, byggesaksbehandlere og jurister i offentlig forvaltning.

Fagdagen er tidlige arrangert av GeoForum Oslo/Akershus og Buskerud for fulle hus.

Program

Påmeldingen er åpnet her

 

 

 

 

Annonser