Even Grøtte, student NTNU i Trondheim

Even Grøtte skriver for tiden masteroppgave i geomatikk ved NTNU i Trondheim.

BIM og GIS i byggesak og matrikkel

Foredraget tar utgangspunkt i Grøttes masteroppgave, som skal se på status og utfordringer ved visualisering og bruk av BIM i en digital byggesøknadsprosess, spesielt i forhold til korrekt geografisk plassering av BIM. Det skal utredes hvordan geografisk posisjon skal angis og hvilke referansesystem som bør brukes for å beholde skalering av modell og utføre transformasjoner til et GIS for korrekt geografisk plassering. Det er også ønskelig å få oversikt over verktøy og metoder for stedfesting i ulike DAK verktøy samt ta frem en demonstrator for visualisering av BIM i en digital terrengmodell med riktig plassering.

Annonser