Etterlyser kart i undervisning

Etterlyser kart i undervisning

Det er lærer og illustratør Andreas Brekke som mener bruk av kart i større grad må inn i klasseromsundervisningen. Les innlegget til Brekke her

Annonser