Etterlyser innspill til handlingsplan

Etterlyser innspill til handlingsplan

14. februar 2017 ble forslag til nasjonal geodatastrategi overlevert KMD. Strategien ser frem mot 2025 og skisserer overordnede mål og prioriteringer for staten og kommunene. Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal nå konkretisere geodatastrategien i en handlingsplan – og kommunerepresentantene i Samordningsgruppen etterlyser nå innspill fra kommunene.

Her finner dere utkastet til handlingsplanen: handlingsplan_tiltaksliste_arbeidsversjon_210417u

Har du innspill eller spørsmål til handlingsplanen er det ønskelig at disse sendes til kommunerepresentantene innen 25. august:

 

Annonser